Plastic Day - 30.1.2017

11.02.2017 10:51

Plastic day uspořádali Ropušáci formou minipřednášek.  Ekotým se rozdělil do několika skupinek, které pak obcházely jednotlivé třídy. Svým spolužákům děti vysvětlovaly, které obaly patří do plastů a co mají házet do odpadkového koše. Nechyběla ani názorná ukázka a připomenutí, že ze všeho nejlepší bude potraviny s nerecyklovatelnými obaly nekupovat. Od tohoto dne na naší škole třídíme všechny plasty. Jsou to materiály označené ekoznačkami:

—————

Zpět