O Ekoškole

EKOŠKOLA (ECO-SCHOOLS) je mezinárodní vzdělávací program, v němž se žáci učí o envoronmentálních tématech a zároveň sami usilují o šetrnější provoz své školy a zlepšení jejího okolí. Je určen nejen základním a středním školám, ale nově i mateřským školám.

Úspěšné školy získávají mezinárodní titul „Ekoškola“, vlajku a logo. K získání titulu je třeba splnit určitá kritéria. Získáním titulu aktivity ekoškoly nekončí - titul musí vždy po několika letech obhajovat.

Do projektu je zapojeno více jak 44 500 škol z 55 zemí světa.

V ČR je to přes 350 škol, včetně té naší.

V ČR projekt zajišťují MŽP a MŠMT, jeho koordinátorem je Sdružení Tereza.

www.terezanet.cz

Na každé zapojené škole má projekt na starosti ekotým složený z žáků i zaměstnanců školy. Pomáhají však i ostatní třídy a učitelé. Spolupracujeme s místní samosprávou a dalšími dobrovolníky.

ZŠ Koryčany je do projektu zapojena od května 2014.

Více na www.ekoskola.cz