Analýza

ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY: LISTOPAD 2014 – ÚNOR 2015

OBLAST

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

ÚKOLY

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE

VYTÁPĚNÍ

- máme nový kotel

- bývá často přetopeno

- určit lidi, kteří budou hlídat vytápění (regulátory a větrání) ve třídách a na chodbách

- často kontrolujeme teplotu ve třídách

- plýtvá se špatným větráním

- máme nový kotel

- hlavně v jídelně bývá přetopeno

- určit hlídky, které budou hlídat regulátory v jídelně

- máme regulátory na radiátorech

- za radiátory nejsou fólie

- umístit za radiátory reflexní fólie

 

- někde chybí teploměry

- doplnit teploměry do místností, kde nejsou

 

- nejsou zateplené zdi a stropy

- změřit, kudy uniká nejvíc tepla

 

- zateplit stropy

 

- zateplit zdi

 

- kolem oken to táhne – uniká teplo

- utěsnit okna

 

- pod parapety jsou škvíry

- utěsnit parapety

 

- zavřenými venkovními dveřmi uniká teplo

- utěsnit dveře ve hlavním vchodu

 

- mnoho tepla uniká přes průjezd

- omezit únik tepla průjezdem – nové dveře (?)

+ zavírat!!!

 

 

 

 

ENERGIE

SVÍCENÍ

- v mnoha učebnách jsou nainstalovány nové úsporné zářivky

- na chodbách, ve vestibulech a v některých místnostech je starý typ zářivek a svítidel

- vyměnit staré zářivky za úsporné

- je určená služba na kontrolu zhasínání

- používáme starý typ žárovek

- vyměnit staré žárovky za úsporné

 

- přeblikávání

- udělat popisky na vypínače

 

- na schodišti a ve vestibulech se často zbytečně svítí

- vyrobit cedulky ZHASNI SVĚTLO

 

- často se zbytečně svítí v jídelně

- určit hlídky, které budou hlídat zhasínání v jídelně

ENERGIE OHŘEV TEPLÉ VODY

- teče teplá voda

- nejsou vyčištěné ohřívače (bojlery)

- vyčistit ohřívače

- teplota vody je optimální z hlediska úspory energie

 

 

OBLAST

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

ÚKOLY

 

 

 

ENERGIE

SPOTŘEBIČE

- většinu spotřebičů vytahujeme ze zásuvky

- některé spotřebiče necháváme v zásuvce

 - vypínat spotřebiče

 

- vytahovat spotřebiče ze zásuvky na delší dobu (víkendy, prázdniny)

 

- mnoho spotřebičů je starých, mají velkou spotřebu

 - při nákupu spotřebičů upřednostňovat energeticky úsporné A+, A++, A+++

 

- velmi staré spotřebiče v kuchyni a ve cvičné kuchyňce

- v kuchyni vyměnit spotřebiče

 

 

- vyměnit spotřebiče ve cvičné kuchyňce

 

 

 

 

 

 

 

VODA

- ekotým pravidelně kontroluje spotřebu vody

- ve většině místností máme staré kohoutky

- vybavit školu pákovými bateriemi s perlátory

- nové kohoutky ve F dovybavit perlátory

- kuchyň má myčku

- staré hlavice i baterie na sprchách u TV

- vyměnit sprchy v TV

- ve fyzice máme nové kohoutky

- neúsporné splachovače

- pořídit úsporné splachovače

- na toaletách máme pákové kohoutky

- jedna mušle nesplachuje

- vyměnit mušli

- jezírko napouštíme vodou ze studny

- nevyužíváme dešťovou vodu

- jímat dešťovou vodu do beček

- ekotým pravidelně kontroluje kohoutky a splachovadla, jestli nekapou a neprotékají

- občas necháme puštěnou vodu

- k umývadlům cedulky

- některé čistící prostředky máme ve velkých baleních

- mnoho čistících prostředků máme v malých baleních

- zjistit značky a ceny ekologicky úsporných čistících prostředků

 

- používáme neekologické přípravky

 - postupně přecházet na ekologické značky a ve velkých baleních

 

- některé staré kohoutky „odcvrkávají“

 

 

 

ODPADY

- třídíme papír, plasty, baterky a vršky

- mohli bychom se ve třídění zlepšit

- třídit všechen plast

- víc jak 2/3 odpadu vytřídíme

- mohli bychom třídit víc věcí

- pořídit velký kontejner na plasty

- pořídit velký kontejner na papír

- výrobky na jedno použítí používáme jen málo

- některé papíry by se daly ještě použít

- ve třídách  krabice na šmíráky

OBLAST

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

ÚKOLY

 

 

 

 

 

 

ODPADY

 

 

- vytvořit třídící koutek na elektroodpad, hliník, sklo a nápojové kartony

 

 

- nádoby na bioodpad na každém patře

 

 

- pořídit kompostér na zahradu

 

 

- dořešit odvoz vytříděného papíru

 

- nakupujeme zboží v malých baleních

- při nákupu upřednostňovat velká balení z recyklovaného materiálu

 

- v průjezdu je nepořádek

- vybudovat v průjezdu koutek na „nebezpečný“ odpad

 

- netřídí se v hudebně, fyzice, v dílně, v přírodopisu, učebně CJ, PC učebně, v herně, dole v šatnách a v jídelně

- místnosti, kde se netřídí, vybavit nádobou na tříděný papír a plasty nebo informační cedulí o tom, kam to dát

 

 - najít lidi, kteří se o to budou starat

 

- na toaletě jsou papírové ručníky

- na toalety plátěné ručníky nebo sušáky

 

PROSTŘEDÍ

ŠKOLY

PŘÍRODNÍ

UČEBNA

- že ji máme

- málo ji využíváme

- trávit tam velké přestávky

- čerstvý vzduch

- málo místa na sezení

- špalky na sezení

- jsou tam živé přírodniny

- málem vůbec ji nevyužíváme k výuce

- pořídit tabuli

- máme budku pro ptáky

- zastřešit altánek

- máme zimoviště pro ježky

- pořídit meteostanici a webkameru

 

- není dokončena botanická zahrada

- vysadit byliny a dát k nim cedulky

 

- je tam málo zvířecích obyvatel

- zbudovat budku pro netopýry, hnízdiště pro čmeláky, rehkovník a hmyzí hotel

HERNA

- trávíme tam volný čas

- nevyužíváme X-box

 - dohodnout spolupráci s žák. parlamentem

 

- není tam WiFi

 

KVĚTINY

- máme je ve všech třídách

- chybí ve vestibulech, protože je tam málo světla

- vyhledat druhy rostlin, které nepotřebují tolik světla

- starají se o ně žáci

- vyrobit poličky do vestibulu

 

VNITŘNÍ

PROSTORY

- máme dostatek nástěnek

 

 

- máme ve vestibulu krásnou mapu Koryčanska

- prázdné zdi ve vestibulech – je to tmavé a smutné

- oživit vnitřní prostory školy

 

- podílet se na výzdobě školy v hodinách VV a PČ