Plány

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KORYČANY – VELKÝ PLÁN

OBLAST: ENERGIE

Cíl: snížit spotřebu elektřiny o 5 %

úkol

nákl.

trvání

  monitoring

Vyměnit staré zářivky za úsporné.

57.350,-

EL01

 

Vyměnit staré žárovky za úsporné.

10.710,-

EL02

 

Vyrobit a udržovat v pořádku inf. materiály vedoucí k šetření elektřinou.

N

EL03

 

Vyčistit ohřívače teplé vody a pravidelně je kontrolovat.

N

EL04

 

Vypínat spotřebiče a vytahovat je ze zásuvky aspoň o prázdninách.

B

EL05

 

Provést úsporná opatření v jídelně.

S

EL06

 

Cíl: snížit spotřebu plynu o 5 %

Určit lidi, kteří budou hlídat regulátory a větrání ve třídách a na chodbách

B

PL01

 

Umístit za radiátory reflexní fólie.

N

PL02

 

Doplnit teploměry do místností, kde nejsou.

N

PL03

 

Změřit, kudy uniká nejvíc tepla.

S

PL04

 

Provést zateplení budovy na Masarykově ulici dle potřeby.

V

PL05

 

Řešit úniky tepla plastovými okny a dveřmi.

V

PL06

 

Řešit úniky tepla dveřmi do průjezdu.

V

PL07

 

Provést úsporná opatření v jídelně.

N

PL08

 

OBLAST: VODA

Cíl: snížit spotřebu vody o 5 %

úkol

nákl.

trvání

monitoring

Vybavit školu pákovými bateriemi s perlátory.

19.300,-

VD01

 

Nové kohoutky ve F a na toaletách dovybavit perlátory.

5.600,-

VD02

 

Vyměnit sprchy u staré TV.

16.000,-

VD03

 

Pořídit úsporné splachovače.

V

VD04

 

Vyměnit mušli.

S

VD05

 

Vyrobit a udržovat v pořádku inf. materiály vedoucí k šetření vodou.

N

VD06

 

Jímat dešťovou vodu do beček.

N

VD07

 

Používat ekologické značky čistících prostředků.

N

VD08

 

OBLAST: ODPADY

Cíl: vytvářet co nejméně odpadu a z toho mála ho co nejvíc vytřídit

Propagovat zásady „života bez odpadů“ mezi žáky a učiteli.

N

OD01

 

Třídit všechen plast.

B

OD02

 

Pořídit velký kontejner na plasty.

S

OD03

 

Pořídit velký kontejner na papír.

S

OD04

 

Vytvořit třídící koutek na elektroodpad, hliník, sklo a nápojové kartony.

N

OD05

 

Nádoby na bioodpad na každém patře.

N

OD06

 

Pořídit kompostér na zahradu.

S

OD07

 

Vybudovat v průjezdu koutek na „nebezpečný“ odpad.

N

OD08

 

Řešit situaci v místnostech a prostorách, kde se netřídí odpad.

N

OD09

 

Při nákupu upřednostňovat velká balení z recyklovaného materiálu.

B

OD10

 

Vyřešit problém s papírovými ručníky na toaletách.

N

OD11

 

Třídit alespoň plasty a papír v budově na náměstí.

N

OD12

 

OBLAST: PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Cíl: dokončit a oživit učebnu v přírodě

úkol

nákl.

trvání

monitoring

Vysadit byliny a dát k nim cedulky.

N

UP01

 

Pořídit špalky na sezení, tabuli a zastřešit altánek.

S

UP02

 

Pořídit meteostanici a webkameru.

S

UP03

 

Zbudovat hnízdiště a zimoviště pro ohrožené druhy živočichů.

N

UP04

 

Cíl: vytvořit a udržovat příjemné prostředí ve třídách, na chodbách a před školou

Ozelenit vestibuly.

N

PR01

 

Hlídat a udržovat pořádek před školou.

B

PRO6

 

OBLAST: EKOLOGICKÁ  VÝCHOVA

Cíl: vypěstovat v dětech i dospělých hezký vztah k přírodě a pocit zodpovědnosti za stav životního prostředí

Alespoň 1x měsičně zapojit některé žáky do plnění úkolů Ekoškoly.

N

EV01

 

Alespoň 1x měsíčně zařadit do výuky témata ekoškoly – prac. listy.

N

EV02

 

Každý rok na jaře a na podzim uspořádat akci na pomoc přírodě.

N

EV03

 

OBLAST: PROPAGACE EKOŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Cíl:  aby o nás všichni věděli

Zřídit a provozovat nástěnku na náměstí.

N

VE01

 

Zřídit a provozovat webové stránky ekotýmu.

N

VE02

 

Propagovat ekologickou činnost školy v regionálních médiích.

B

VE03

 

Alespoň 1x za rok uspořádat osvětovou akci pro veřejnost.

N

VE04

 

Spolupracovat se zřizovatelem školy.

B

VE05