Naše učebna v přírodě - místo pro volně žijící živočichy.

15.06.2015 00:00

Přírodní učebna na zahradě naší školy se může kromě jezírka a botanické minizahrady pochlubit i několika obydlími pro volně žijící živočichy. Ptačí budku jsme vyvěsili už před 3 lety a každoročně v ní hnízdí sýkorky. Letos na jaře děti na hodinách praktických činností či přírodovědného semináře vyrobily rehkovník a budku pro netopýry, navíc opravily zimoviště pro ježka. Šesťáci právě dokončují hmyzí domeček.

—————

Zpět