Stand by Stop - květen 2015

27.05.2015 00:00

V květnu uspořádal ekotým na druhém stupni kampaň  "Stand - by - stop." Byla zaměřena na úsporu elektřiny. Ropušáci secvičili a ve všech třídách sehráli krátkou scénku na téma: slib, že budeš elektrické spotřebiče odpojovat ze sítě a svůj slib stvrď podpisem.

—————

Zpět