Světový den ekoškol - listopad 2015

27.11.2015 00:00


Víte, co je "tetrapak"a jak se dá uspořit energie
v bytě? Takové a mnohdy i těžší úkoly čekaly na účastníky Žabí ekostezky,
kterou jsme u příležitosti Světového dne ekoškol uspořádali my, členové ekotýmu
ZŠ Koryčany, pro své spolužáky z druhého stupně. K nim se tradičně
přidali i páťáci. Na trase vedoucí areálem učebny v přírodě žáci oprášili
své znalosti z přírodovědy a ekologie, přičemž trochu protáhli i své tělo,
neboť stezka byla na čas. Každou třídu reprezentovalo pět dobrovolníků a nutno
říci, že si všichni vedli více než dobře. Vítězkou se nakonec stala sedmačka Pavla
Reniersová před Honzou Hajkrem z 9. třídy a Klárou Forejtarovou ze 6. A.

Světový den ekoškol připadl na 6. listopad, naše škola si
jej připomněla ale až o týden později dvěma akcemi. Tou druhou byl úklid
v přírodě. V pátek 13. listopadu odpoledne se sešlo několik ochotných
pomocníků z řad dětí a ti během necelé hodiny zbavili potůček Stříbrník za
školou veškerého nepořádku, který tam zanechali jiní. Sesbíraný odpad jsme
nakonec roztřídili a uložili do kontejnerů.

Za ekotým Ropušáci Elena Daňková a Alice Nováková


—————

Zpět